Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη τακτική των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας να επιλέγουν την πιο εύκολη και φθηνή, από άποψη κόστους, τεχνική λύση για την τοποθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κοινότητες και δήμους.

Αντί να επιλέγονται τοποθεσίες εκτός του οικιστικού πυρήνα δήμων και κοινοτήτων, οι εταιρείες προτιμούν κατοικίες στο κέντρο δήμων και χωριών, όπου απλά τοποθετούν ένα μικρό σε μέγεθος πυλώνα. Αντί των εξόδων που προνοεί η εγκατάσταση ενός πομπού εκτός ορίων δήμων και κοινοτήτων και η ανέγερση ενός μεγάλου σε ύψος πυλώνα, επιλέγουν πρόχειρες και φτηνιάρικες κατασκευές.

Πρόσφατο παράδειγμα η επιχειρούμενη τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας μέσα σε οικιστική περιοχή στο δημοτικό στάδιο Αραδίππου, κατά παράβαση της σχετικής εντολής 3/2006 του Υπουργού Εσωτερικών. Έχουν έρθει στην αντίληψη μας τέτοιου είδους ενέργειες και πρακτικές σε διάφορες περιοχές της πόλης και επαρχίας Λάρνακας όπως στις περιοχές Βεργίνα, Δρομολαξιά – Μενεού αλλά και στο στάδιο του Οθέλλου στην Αθηένου.
Καλούμε την CYTA και την MTN, να συμμορφωθούν με το αίσθημα ασφάλειας της κοινωνίας. Η κοινωνία απαιτεί να λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα στα πλαίσια της συνετούς αποφυγής, στα πλαίσια της πρόληψης. Ας αφήσουν πλέον τη λιτότητα σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας