Μετά από καταγγελία κατοίκων της οδού Σφαλαγγιώτισας, ως Κίνημα Οικολόγων επισκεφθήκαμε τον χώρο όπου προγραμματίζεται μεγάλη οικιστική ανάπτυξη.

Η διαφημιστική πινακίδα κατά μήκος του δρόμου μιλά για ανάπτυξη 4 ορόφων. Για να γίνει εφικτή μια τέτοια ανάπτυξη θα πρέπει να εξαφανιστεί το άλσος και δεκάδες κυπαρίσσια που βρίσκονται στο χώρο.

Σε επικοινωνία που είχαμε ως Κίνημα με τον Δήμο Αγίου Αθανασίου μας αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση ή / και αίτηση για αυτή την νεοαναγγελθήσα ανάπτυξη.

Ελπίζουμε ότι ο Δήμος θα φροντίσει να σωθεί ο μοναδικός πνεύμονας πρασίνου που απέμεινε στην περιοχή.

Οι φωτογραφίες επισυνάπτονται και είναι προς προβληματισμό όλων των εμπλεκομένων.