Εκ των χωρών που δεν εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν μερικώς τις συστάσεις της Ομάδας Κρατών Κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), είναι και η Κύπρος, σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην ετήσια έκθεση της GRECO για το 2018.

Από την έκθεση φαίνεται ότι στον κατάλογο των χωρών με τον μεγαλύτερο αριθμό μη εφαρμοσθείσεων ή μερικώς εφαρμοσθείσεων συστάσεων η Κύπρος καταγράφει 14 συστάσεις. Στον κατάλογο των χωρών με το μεγαλύτερο ποσοστό μερικώς εφαρμοσθείσεων ή μη εφαρμοσθείσων η Κύπρος παίρνει ποσοστό 88%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα, η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών με τον μεγαλύτερο αριθμό μη εφαρμοσθείσων συστάσεων σε ότι αφορά τους βουλευτές της και μεταξύ των 16 χωρών που δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με οποιεσδήποτε από τις συστάσεις της GRECO για τους βουλευτές. Επίσης – σύμφωνα με τα δημοσιεύματα – η Κύπρος είναι και μεταξύ των 10 χωρών που δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί πλήρως με οποιεσδήποτε από τις συστάσεις της GRECO σε σχέση με τους δικαστές.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών μέσα από τις δράσεις και το έργο του έχει αγωνιστεί ενάντια στα φαινόμενα διαφθοράς στην Κύπρο. Δυστυχώς η έκθεση της GRECO επιβεβαιώνει ότι η διαφθορά στην Κύπρο βρίσκεται σε επίπεδα που μπορεί να καταπατήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Με δεδομένο ότι οι συστάσεις της GRECO δεν είναι προαιρετικές και πως η κυβέρνηση, οι βουλευτές κι οι άλλες αρχές πρέπει να δείξουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υλοποιώντας πλήρως τις συστάσεις της GRECO, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συνεχίζει μέσα από τη δράση του και το κοινοβουλευτικό του έργο προς την ίδια κατεύθυνση για καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ουδείς εκ των θεσμών για εμάς μπορεί να θεωρηθεί «ιερή αγελάδα», ούτε δικαιούται να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, όταν ένα Κράτος δίκαιου ταλαιπωρείται με σκάνδαλα διαπλοκής και διαφθοράς.