1. Συναυλία 7 Ιανουαρίου 2015 – Σύνολο Εισφορών €680

Sirius Dog Sanctuary 200.00
Nicosia Dog Shelter 200.00
Pets2Adopt 30.00
Σύνδεσμος “Αγάπη και Φροντίδα για τα Ζώα” 100.00
Saving Pounds Dog Cyprus 50.00
Dog Valley Rescue Center 100.00

2. 15 Απριλίου 2015
Ανέλαβαν όσα καταφύγια ήθελαν να πωλήσουν εισιτήρια και κράτησαν τις εισπράξεις συνολικής αξίας €225

3. 21 Σεπτεμβρίου 2015
Ανέλαβαν όσα καταφύγια ήθελαν να πωλήσουν εισιτήρια και κράτησαν τις εισπράξεις τους. Σύνολο εισφορών €1045
Αναλυτικά:
Καταφύγιο Λευκωσίας 20.00
Σύνδεσμος για ευημερία και προστασία των γάτων 125.00
Pets2Adopt 20.00

Από τις εισπράξεις στην είσοδο έγιναν οι πιο κάτω εισφορές:

Σύνδεσμος “Αγάπη και Φροντίδα για τα Ζώα” 55.00
Argos Animal Rescue 150.00
Nicosia Dog Shelter 150.00
Σύνδεσμος για ευημερία και προστασία των γάτων 150.00
Pets2Adopt 100.00
Saving Pounds Dog Cyprus 100.00
Dog Rescue Dali 100.00
Μαρία Παπαδοπούλου 50.00

4. 4 Οκτωβρίου 2015
Η συναυλία έγινε σε συνεργασία με το καταφύγιο σκύλων Dog Valley Rescue Center. Σύνολο εισφοράς στο καταφύγιο €485

5. 10 Νοεμβρίου: Εισφορά για τη σωτηρία του σκύλου HOPE. Σύνολο εισφοράς €40