Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει διαπιστώσει με έρευνά του μετά από σωρεία παραπόνων ότι συγκεκριμένο εκτροφείο και σφαγείο κουνελιών στην κτηνοτροφική περιοχή Αυγόρου στην επαρχία Αμμοχώστου δεν τηρεί κανόνες υγιεινής και παράλληλα συντείνει  στη μόλυνση του περιβάλλοντος με τα απόβλητά του.

Η Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατά τη διάρκεια επιτόπου ερευνάς διαπίστωσε ότι εργάτες του εκτροφείου και σφαγείου  σκάβουν στην κοπριά για να ρίξουν  εκεί εντόσθια και δέρματα. 

Είναι φανερό ότι καμία υπηρεσία έχει ποτέ επισκεφθεί το χώρο για έλεγχο και ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τους κανόνες υγιεινής και ρύπανσης του εκτροφείου και εφαρμογή του νόμου.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει ήδη θέσει ενώπιον των αρμοδίων την υπόθεση και ζητά να γίνει άμεσα αυστηρός έλεγχος στη μονάδα αυτή.