Οι οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα βάσει των οποίων σειρά δημοσιογράφων καλούνται σε ανάκριση, επειδή ασκούσαν το λειτούργημα τους εξετάζοντας ή σχολιάζοντας την υπόθεση της Εισαγγελέως Λοιζίδου, είναι τουλάχιστον άστοχες. 

Η ελευθερία του Τύπου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των δημοσιογράφων σε δημοσιογραφική έρευνα και σχολιασμό, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο για τις ευρωπαϊκού τύπου δημοκρατίες.

Θεωρούμε λοιπόν εξαιρετικά επίφοβη οποιαδήποτε κίνηση από τις αρχές που μας απομακρύνει από αυτό το πλαίσιο.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε πως η άσκηση του δημοσιογραφικού καθηκόντων, σαφώς εμπίπτει σε συγκεκριμένα νομικά και ηθικά πλαίσια. Αυτή ωστόσο η παραδοχή δεν μπορεί να αποτελεί το πρόσχημα για την ποινικοποίηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.