Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Ο κ. Περδίκης σημειώνει στην επιστολή του ότι η κατάθεση προτάσεων για νέα στρατηγική δεν μπορεί να είναι θέμα ολίγων ημερών, όπως ζητήθηκε και ότι εάν πραγματικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ήθελε να εξετασεί το ενδεχόμενο αλλαγής στρατηγικής, δε θα δημοσιοποιούσε τις προθέσεις του και ούτε θα είχε προ-συμφωνήσει για νέα διάσκεψη στη Γενεύη.

Ο κ. Περδίκης υπενθυμίζει στην επιστολή του ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει καταθέσει συγκεκριμένη πολυσέλιδη πρόταση από την περίοδο 2014-2015 που δε συζητήθηκε ποτέ, όπως αναπάντητες έμειναν και αρκετές επιστολές που ακολούθησαν.

Ο κ. Περδίκης, όπως αναφέρει, θεωρεί είναι πιο ουσιαστικό να επικεντρωθεί η συζήτηση στην καλύτερη υπό τις συνθήκες διαχείριση της παρούσας φάσης των διαπραγματεύσεων μέσω της ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων και της κατάρτισης ενός προγράμματος κοινής δράσης προς τη διεθνή κοινότητα, όπου θα προβληθούν αποτελεσματικά οι απαράδεκτες τουρκικές θέσεις στο Κυπριακό.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή του κ. Περδίκη προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

10 Φεβρουαρίου 2017

Εξοχότατε Πρόεδρε,          

Η διαμόρφωση θέσεων αναφορικά με το Κυπριακό και ιδιαίτερα η εκπόνηση μιας πρότασης που να προνοεί τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής, δεν είναι θέμα ολίγων ημερών, αλλά αποτέλεσμα πολυήμερης συλλογικής εργασίας, συνεδριάσεων και διαβουλεύσεων των συλλογικών οργάνων ενός κόμματος σε συνεργασία ειδικών συμβούλων. Αυτό έγινε πριν από τρία χρόνια για να κατατεθεί συγκεκριμένη πολυσέλιδη πρόταση από το Κίνημα. 

Σημειώνεται  ότι η επιστολή σας έρχεται μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για συνέχιση της πενταμερούς διάσκεψης της Γενεύης σε πολιτικό επίπεδο στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.   


Εάν όντως θεωρείτε ένα πιθανό  ενδεχόμενο την αλλαγή στρατηγικής, δεν θα δημοσιοποιούσατε την επιστολή, και ούτε βεβαίως θα είχατε προ-συμφωνήσει στην ανωτέρω διαδικασία.  Περαιτέρω, εάν, όπως αναφέρεται στην επιστολή σας  η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου είναι η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις, το να υποβληθούν απόψεις πριν την ενημέρωση προς τον Πρόεδρο, δεν είναι καθόλου δόκιμο και παραγωγικό. 

Η κρίσιμη φάση στην οποία βρίσκονται οι συνομιλίες δεν επιτρέπει προχειρότητες. Ούτε υπάρχει χώρος για επικοινωνιακά παιγνίδια και μικροπολιτικούς τακτικισμούς. 

Οι θέσεις του Κινήματος για μια νέα στρατηγική στο Κυπριακό κατατέθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο (και δεν συζητήθηκαν) το 2014 -2015. Κατά καιρούς, υπήρχε σχετική μονόπλευρη αλληλογραφία, αφού σειρά επιστολών μου για διάφορα θέματα έμειναν αναπάντητες. Θεωρώ τουλάχιστον άστοχο και άκομψο να μας καλείτε να καταθέσουμε ΞΑΝΑ προτάσεις όταν όλες οι προηγούμενες προσπάθειες για επικοινωνία και συνεργασία εκ μέρους μας, έπεσαν στο κενό με δική σας ευθύνη. 

Επιπλέον, χρήζει να επαναλάβω ότι κατά την άποψη μου, για τη διαμόρφωση και υποβολή των θέσεων μας, αποτελεί προαπαιτούμενο η πλήρης ενημέρωση και πρόσβαση στα έγγραφα και πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου, κάτι το οποίο κατ’ επανάληψη είχαμε ζητήσει και δεν έχουμε εισακουσθεί.

Θεωρούμε ότι είναι πιο ουσιαστικό να επικεντρωθεί η συζήτηση στην καλύτερη υπό τις συνθήκες διαχείριση της παρούσας φάσης των διαπραγματεύσεων μέσω της ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων και της κατάρτισης ενός προγράμματος κοινής δράσης προς τη διεθνή κοινότητα όπου θα προβληθούν αποτελεσματικά οι απαράδεκτες τουρκικές θέσεις στο κυπριακό. 

Εάν όμως διαπιστώνετε ότι έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και η παρούσα διαδικασία δεν έχει μέλλον, τότε ευχαρίστως είμαστε στη διάθεσή σας να καταθέσουμε εναλλακτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του Κυπριακού, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας κατάρτισης νέας στρατηγικής. 

Με οικολογικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Περδίκης

Πρόεδρος

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών