Καταπέλτης η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Ακάμα και τις περιοχές «Νατούρα 2000». Σύμφωνα με την Έκθεση εντοπίστηκε σωρεία παρανομιών – τουριστικές αναπτύξεις και κέντρα αναψυχής σε απαγορευμένες περιοχές ενώ ο καθορισμός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής διαφοροποιήθηκε σημαντικά από τις προβλεπόμενες αρχικές μελέτες. Παράλληλα καταγράφονται σοβαρές παραλείψεις της Κυβέρνησης στη λήψη των αναγκαίων θεσμικών και πρακτικών μέτρων για προστασία της Χερσονήσου Ακάμα τα οποία υπαγορεύονται από το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο και την κείμενη νομοθεσία του κράτους μας!

Με βάση την στοιχειοθετημένη  εκτενή έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, τεκμηριώνεται, μεταξύ πολλών άλλων, απαράδεκτη μείωση των περιοχών προστασίας του «Δικτύου  Νατούρα 2000», προφανώς λόγω ιδιωτικών συμφερόντων, ανεπίτρεπτη εκκρεμότητα στην έκδοση των αναγκαίων Διαταγμάτων Προστασίας τους, αδικαιολόγητη επιμονή του Υπουργείου Εσωτερικών για επέκταση των πολεοδομικών ζωνών και παραγνώριση τεκμηριωμένων επιστημονικών όρων στο υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο καθώς και  μακρόχρονη κωλυσιεργία όσον αφορά τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για άρση πολυάριθμων παρανομιών στη Χερσόνησο!

Από την Έκθεση διαφαίνεται πως η Κυβέρνηση περιόρισε σημαντικά το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θέτοντας περιορισμούς στην πρόσβαση σε πληροφορίες και στοιχεία, όπως έγινε και στην περίπτωση του σκανδάλου των «χρυσών» διαβατηρίων. Πέρα από το θέμα δεοντολογίας, η μη διασφάλιση της πρόσβασης σε πληροφορίες συνιστά κατάφωρη παραβίαση τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Κυπριακής νομοθεσίας ενώ η μη πρόσβαση στο ίδιο το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα αντιτίθεται στις πρόνοιες της Σύμβασης του Άαρχους και της σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε.

Στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή σημειώνεται ακόμα πως η Κυβέρνηση εξακολουθεί να παραβιάζει συστηματικά το περιβαλλοντικό κεκτημένο αγνοώντας προειδοποιητικές επιστολές και υποδείξεις της Ε.Ε. όσoν αφορά τη μη εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών για τους Οικοτόπους, εκθέτοντας για ακόμα μια φορά την Κυπριακή Δημοκρατία.

To Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί πολύ σοβαρές τις επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή και καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει επιτέλους την πολιτικά ανεύθυνη και περιβαλλοντικά ασύδοτη και καταστροφική και αντιπεριβαλλοντική της στάση όσον αφορά τον Ακάμα. Είναι ανεπίτρεπτο την ώρα που ο Πλανήτης αντιμετωπίζει τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και την ζωτική ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας και των συνθηκών για ανθρώπινη επιβίωση, το πολυτιμότερο μέρος της φυσικής κληρονομιάς του νησιού μας να σύρεται στην καταστροφή!

Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια, υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν λόγοι ανησυχίας από την πλευρά μας για τη διαχείριση που τυγχάνει ο Ακάμας. Καλούμε το Πολεοδομικό Συμβούλιο και σε συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών, να προχωρήσουν άμεσα στην ενσωμάτωση των ουσιωδών και νομικά δεσμευτικών όρων που υποδεικνύει η Περιβαλλοντική Αρχή για το Τοπικό Σχέδιο. Ο φυσικός πλούτος της χώρας αποτελεί την κληρονομιά των επόμενων γενεών. Δεν μπορεί να παζαρεύεται από οποιαδήποτε Κυβέρνηση, ιδιαίτερα όταν αυτή κομπάζει για τις περιβαλλοντικές της ευαισθησίες.

Θα παραμείνουμε σε εγρήγορση. Γνωρίζουμε πως, στις λίγες βδομάδες που μας χωρίζουν από τις προεδρικές εκλογές, μια απερχόμενη κυβέρνηση ξεπερνά εαυτή σε εαυτή σε αυθαιρεσία και εν τω κρυπτώ μεθοδεύσεις…