Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.056, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Κύπρο κυκλοφορεί ένα πολύ δραστικό φυτοφάρμακο με την εμπορική επωνυμία “Furatan”. Όπως πληροφορούμαι, είναι πιο δραστικό, και συνεπώς επικίνδυνο, από το περιβόητο “Lanate”, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες στις δηλητηριάσεις ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται και μέχρι πότε η κυκλοφορία του “Furatan” στην Κύπρο, αν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί και αν ελέγχεται η χρήση του ως φονικού δηλητηρίου για κατοικίδια ζώα.»

Απάντηση ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.056, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.056 και ημ. 5 Σεπτεμβρίου 2008 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και στη σχετική επιστολή του Αν. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με ημ. 10 Σεπτεμβρίου 2008 και σας αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Το φυτοφάρμακο με την εμπορική ονομασία Furadan περιέχει ως δραστική ουσία το carbofuran και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο ως νηματωκτόνο και εντομοκτόνο εδάφους σε διάφορες καλλιέργειες, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Στην κυπριακή αγορά κυκλοφορούν τρία εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με την εν λόγω δραστική ουσία, το Furadan 10G, το Furadan 3F και το Furadan 5G.

2. Το Τμήμα Γεωργίας, ακολουθώντας πιστά τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 2007/416/ΕΚ), προχώρησε από τις 13 Δεκεμβρίου 2007 σε ανάκληση των φυτοφαρμάκων που περιέχουν τη δραστική ουσία carbofuran, απαγορεύοντας ταυτόχρονα την εισαγωγή τους στην Κύπρο. Παράλληλα, έθεσε ως χρόνο εξάντλησης των αποθεμάτων την 13η Δεκεμβρίου 2008, όπως παρέχεται το δικαίωμα σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία. Σημειώνεται ότι, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν την ουσία αυτή στην αγορά, εφόσον βελτιώσουν τις ιδιότητές της με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, με την οποία ρυθμίζεται η διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην κοινοτική αγορά.

3. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις περιπτώσεις που λαμβάνεται απόφαση για απόσυρση ενός φυτοφαρμάκου από την αγορά, είναι να παρέχει ένα μέγιστο χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία να εξαντληθούν τα όποια αποθέματα υπάρχουν στην αγορά, σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΕ πιστεύει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων, αλλά και για το περιβάλλον, αφού οι γεωργοί πιθανόν να απορρίπτουν ανεξέλεγκτα τα αποθέματα του φυτοφαρμάκου σε αφύλακτες περιοχές όπως π.χ. σε σκυβαλλότοπους, στα όρια αγροτεμαχίων ή υδάτινων πόρων κτλ. Κάτι τέτοιο θα εγκυμονούσε κινδύνους, τόσο για τη σημειακή ρύπανση του εδάφους και των υδάτινων πόρων, όσο και από την ανεξέλεγκτη προσέγγιση παιδιών ή ζώων στα σημεία αυτά. Επιπρόσθετα, με το χρόνο που παρέχεται για εξάντληση των αποθεμάτων, δίνεται χρόνος ώστε να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για καταπολέμηση των εχθρών της καλλιέργειας που μέχρι εκείνη τη στιγμή αντιμετωπίζονταν με το εν λόγω φάρμακο.

4. Η μη σύμφωνη με τις οδηγίες που καθορίζονται στην ετικέτα, χρήση οποιωνδήποτε φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης και της κακόβουλης χρήσης για δηλητηρίαση ζώων, απαγορεύεται σύμφωνα με τον περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμο του 1993 και 2004. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι £500, ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.563, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ομάδα ανθρώπων που επισκέφτηκαν πρόσφατα τα κατεχόμενα ότι το φυτοφάρμακο “λανέιτ” πωλείται εκεί ανεξέλεγκτα. Δηλητηριάζονται σκύλοι και γάιδαροι για λόγους εκδίκησης ή “καθαριότητας”. Πολύ συνηθισμένη είναι η δηλητηρίαση κοτόπουλων, με σκοπό να δηλητηριαστούν τα ζώα που θα φάνε τα πτώματα. Δυστυχώς, δεν μπορεί να απαγορευτεί τελείως η χρήση του “λανέιτ”, από τη στιγμή που είναι τόσο εύκολο να το προμηθευτεί κανείς από τα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που παίρνουν οι κυπριακές αρχές για έλεγχο των αυτοκινήτων που έρχονται από τα κατεχόμενα, για να αποφευχθεί η “εισαγωγή” του “λανέιτ” στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και ποια μέτρα μπορούν να παρθούν για παντελή απαγόρευση της χρήσης του “λανέιτ” στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων και των κατεχομένων.»