Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση αντιπροσωπείας του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Λεμεσού, με επικεφαλής τον βουλευτή του Κινήματος κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, με ομάδα κατοίκων των Κάτω Πολεμιδίων για το θέμα τα έργα κατεδάφισης και διαχείρισης των αμιάντων στον πρώην οικισμό «Βερεγγάρια» που προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το τελευταίο δεκαήμερο του προσεχούς Ιανουαρίου.

Οι κάτοικοι ανέπτυξαν τις ανησυχίες τους για τις διαδικασίες που πρόκειται να ακολουθήσει η εργοληπτική κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατεδάφιση. Ανησυχίες οι οποίες αυξήθηκαν μετά την πρόσφατη ενημέρωση που είχαν από την ίδια την εργοληπτική κοινοπραξία και τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς.

Το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών και οι κάτοικοι συμφώνησαν στην αναγκαιότητα να προχωρήσουν οι εργασίες για την αποξήλωση των επικίνδυνων αμιάντων αλλά και για τον συνολικό καθαρισμό του Οικισμού με ασφαλείς για την υγεία διαδικασίες για τους επηρεαζόμενους κατοίκους και τα παιδιά του δημοτικού σχολείου που γειτνιάζει με την περιοχή.

Συγκεκριμένα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα αιωρούμενα σωματίδια από τους αμιάντους, που προκαλούν καρκίνο των πνευμόνων και μεσοθηλίωμα, κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το θέμα αφορά τόσο την προστασία των περιοίκων όσο και των ίδιων των εργαζομένων στην συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία. Επιπλέον, πρέπει να δοθούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις για τον τρόπο διαχείρισης των οικοδομικών μπάζων που θα παραχθούν από τις εργασίες.

Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι επαφές και η αλληλοενημέρωση.κ. Θεοπέμπτου έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των κατοίκων για τις όποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν προς τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και όργανα και υποσχέθηκε να μιλήσει άμεσα με τους αρμόδιους φορείς ώστε να μας ενημερώσουν επίσημα για τα μέτρα προστασίας των περιοίκων και εργαζομένων που θα λάβει η εργοληπτική εταιρεία, με βάση την κείμενη νομοθεσία