Αίσθηση προκαλούν χθεσινά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε καταδικαστικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Κύπρου λόγω της καθυστέρησης της Κυβέρνησης να εναρμονιστεί με ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτή η στάση ενέχει τον κίνδυνο να οδηγηθεί η Δημοκρατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κληθεί να πληρώσει υψηλά πρόστιμα.

Πέραν όμως από τον κίνδυνο των εκατομμυρίων, η καθυστέρηση αυτή έχει κόστος και στις δημοκρατικές διαδικασίες ελέγχου των νομοθεσιών από τη Βουλή. Η Βουλή λαμβάνει τα νομοσχέδια αυτά από την Κυβέρνηση πολλές φορές εκπρόθεσμα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για τους βουλευτές να τα μελετήσουν και να προτείνουν τροποποιήσεις για βελτίωση τους υπέρ των πολιτών. Αποτελεί πρακτική της Κυβέρνησης να φέρνει εναρμονιστικά νομοσχέδια την τελευταία στιγμή στη Βουλή, απαιτώντας αυτά να περάσουν άμεσα για ψήφιση χωρίς ενδελεχή έλεγχο.

Αρκετές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες καθυστερεί η Κυβέρνηση έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Καλούμε την Κυβέρνηση να επιδεικνύει περισσότερη σοβαρότητα όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει ως πλήρες μέλος από το 2004.

Είναι καιρός να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας, προς όφελος των πολιτών.