Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα περί ποινικών αδικημάτων λόγω μετάδοσης πληροφοριών από διαβαθμισμένο σε απόρρητο έγγραφο.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταδικάζει τέτοιας μορφής δηλώσεις, καθώς όπως φανερό εκλαμβάνονται ως απειλές κατά της Ελευθερίας του Τύπου, η ουσιαστική δουλειά του οποίου αρχίζει εκεί που τα γεγονότα τελειώνουν.

Οι λειτουργοί του Τύπου, εκ του επαγγέλματος τους, διενεργούν έρευνες και αποκαλύπτουν πληροφορίες – πολλές φορές διαβαθμισμένες σε εμπιστευτικές η / και απόρρητες – οι οποίες φτάνουν σε αποκαλύψεις σκανδάλων.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στηρίζουμε πλείστα όσα δημόσια εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Κύπρου και στηρίζουμε πλήρως την ανεξάρτητη, αμόλυντη δημοσιογραφία.