Η σημερινή μέρα κρίνεται ως μια από τις σημαντικότερες στην προσπάθεια υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου Υγείας, καθώς από το πρωί άνοιξαν οι κατάλογοι για εγγραφή μιας από τις σημαντικότερες ομάδες γιατρών, των ειδικών γιατρών. 

Η εγγραφή των ειδικών γιατρών στο επιχειρούμενο Γενικό Σχέδιο Υγείας, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης του, η οποία όχι μόνο πρέπει να τύχει θετικής ανταπόκρισης από τη συγκεκριμένη ομάδα γιατρών αλλά να γίνει και μια προσπάθεια να κατανοήσουν οι ειδικοί γιατροί τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν στην ευρύτερη προσπάθεια υλοποίησης του ΓεΣΥ.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών απευθύνει έκκληση στους ειδικούς γιατρούς να εγγραφούν στο ΓεΣΥ και καλεί εκ νέου αυτούς που δημιουργούν προσκόμματα στην υλοποίηση του να σταματήσουν να λειτουργούν κατ’ αυτό τον τρόπο. Η άποψή μας είναι να περιμένουν μέχρι την υλοποίηση του και να θέσουν τα όποια ζητήματα εντός ΓεΣΥ, και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ήδη ορίζει ο νομός.

Η επιστροφή στην αρχή- που ζητούν κάποιοι- δεν θα συνιστά μόνο καθυστέρηση αλλά ουσιαστικά οδηγεί στην ακύρωση του.