Δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες και ασχολίαστες οι καταγγελίες του Προέδρου της οργάνωσης Τυφλών κ. Χριστάκη Νικολαίδη κατά την έναρξη της χθεσινής πορείας “Περπατώ με τους τυφλούς” στη Λευκωσία για κυβερνητικές μεθοδεύσεις που οδηγούν στο κλείσιμο της σχολής τυφλών. 

Η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Όντως προωθείται νομοσχέδιο που καταργεί τις πρόνοιες του περί Σχολής Τυφλών νόμου; Ποιες οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης; Γιατί παραχωρεί χώρους της Σχολής Τυφλών για άλλες άσχετες με τα θέματα των τυφλών δραστηριότητες παρά τις έντονες διαμαρτυρίες τους; 

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πειστικές εξηγήσεις και να σταματήσει να στρουθοκαμηλίζει.