Ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών κ. Γιώργος Λιλλήκας μαζί με τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών κ. Γιώργο Περδίκη και τον Βουλευτή της ΕΔΕΚ κ. Κωστή Ευσταθίου κατέθεσαν σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής Πρόταση Νόμου που τροποποιεί των Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νόμο με σκοπό τον τερματισμό της εκμετάλλευσης μερίδας εργαζομένων η οποίοι εργάζονται ως κανονικοί υπάλληλοι αλλά οι εργοδότες δεν τους καταβάλουν τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τους αναγκάζουν να εγγράφονται ως αυτοεργοδοτούμενοι. 

Δυστυχώς, παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζει και το ίδιο το Κράτος τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ημιδημόσιο τομέα.

Η μέθοδος της αγοράς υπηρεσιών έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και δεν μπορεί να γίνεται κατάχρηση του και να ακυρώνει τις εργασιακές νομοθεσίες όταν υπάρχει σαφή σχέση Εργοδότη – Εργοδοτούμενου. 

Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί η εκμετάλλευση αυτής της μερίδας των εργαζομένων. Θα επιμείνουμε όπως η Πρόταση Νόμου μας οδηγηθεί άμεσα για συζήτηση στην επιτροπή εργασίας και να οδηγηθεί το συντομότερο προς ψήφιση.