Με ανησυχία παρατηρούμε ότι ενώ φαινόταν τις τελευταίες μέρες να πλησιάζαμε στο τέλος αυτού του θεάτρου του παραλόγου με την κρίση στην παιδεία για το θέμα των απαλλαγών από το διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών, ξαφνικά διάφοροι παράγοντες με δηλώσεις και τοποθετήσεις τους, ένθεν και ένθεν , βάζουν ξανά φωτιά στο σκηνικό. 
Αρκεί vα τεθεί τέλος στις εχθροπραξίες. Να τελειώνουμε επιτέλους με τα επουσιώδη για να συζητηθούν επιτέλους τα τεράστια προβλήματα της παιδείας μας. 

Καλούμε λοιπόν κυβέρνηση, εκπαιδευτικούς και άλλους να σταματήσουν να πυροβολούν ο ένας τον άλλο , να σταματήσουν να φυτιλιάζουν και να υποσκάπτουν την προοπτική τερματισμού της κρίσης και να ετοιμαστούν για ουσιαστικό και σε βάθος διάλογο για τα θέματα της παιδείας