Στις 16 Μαρτίου 2013, επήλθε συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και των δανειστών στο ποσό των 10 δις. Αποφασίστηκε να αντληθούν επιπλέον 5,8 δις με απομείωση -κούρεμα των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες.

Το κούρεμα ορίστηκε στο 6,7% για καταθέσεις έως €100.000 και 9,9% για καταθέσεις που υπερβαίνουν τα €100.000. Η συμφωνία απορρίφθηκε από το κυπριακό κοινοβούλιο στις 19 Μαρτίου 2013 με 36 ψήφους κατά, 19 αποχές και μία απουσία.

Στις 25 Μαρτίου, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέληξαν σε νέο σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο απομειώθηκαν κατά 40% οι καταθέσεις των κυπριακών τραπεζών που υπερβαίνουν τα €100.000 και συγχωνεύτηκαν οι τράπεζες Κύπρου και Λαϊκή.

Τέσσερα χρόνια μετά από το “δεσμεύομαι” του Προέδρου Αναστασιάδη- που κατέληξε σε φιάσκο – και παρ’ όλα τα επικοινωνιακά τερτίπια περί εξόδου από το μνημόνιο και κλίματος ευφορίας από το success story της κυβέρνησης, η κατάσταση παραμένει τραγική. Η ανεργία είναι στα ύψη, οι πολίτες δυσκολεύονται οικονομικά και πολλοί είναι εκείνοι που ζουν στα όρια της φτώχειας. Οι κάτοχοι αξιογράφων παλεύουν με φαντάσματα, τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής παγιοποιημένα.

Εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας γιατί δεν αποδόθηκαν ποτέ οι ευθύνες για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της οικονομίας που έφερε τη μεγάλη κρίση.