Παρ’ όλο που ένας αντικειμενικός, καλά πληροφορημένος πολίτης, διαβάζοντας το πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής η οποία συστάθηκε προκειμένου να διενεργήσει έρευνα αναφορικά με τις ευθύνες που αφορούν τον αποτυχημένο σχεδιασμό σε σχέση με τη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων από το 2003 μέχρι και σήμερα, συμπεραίνει ότι αυτή χαρακτηρίζεται από ελλείψεις και γενικότητες, εντούτοις παρά τις ελλείψεις του αποδίδει ευθύνες τουλάχιστον σε ένα φάσμα υπευθύνων, αφήνοντας βέβαια στο απυρόβλητο τους πολιτικά υπευθύνους. 

Παρατηρώντας την έρευνα φαίνεται να μην ελέγχονται τα κόστη αλλά και η νομιμότητα των κυβερνητικών αποφάσεων, την ώρα που απαιτήθηκε πολλές φορές να διερευνηθούν αν υπήρξαν οικονομικότερες λύσεις. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έθεσε το θέμα δημόσια για πρώτη φορά το 2007, όταν  συζητήθηκε στη Βουλή το θέμα που ενέγραψαν οι Οικολόγοι για το σκάνδαλο της κατακύρωσης του ΟΕΔΑ Κόσιης στη Χελέκτωρ.

Επιπλέον, διάφορες παράμετροι που αφορούν το περιβάλλον, όπως η πολιτική εργοστασίων και ο αποτεφρωτήρας φαίνεται να είναι σε σύγκρουση, η πρώτη σε σχέση με το κόστος της και η δεύτερη σε σχέση με το συμπέρασμα ότι δηλαδή η πολιτική των εργοστασίων δεν επηρέασε δυσμενώς τις πολιτικές ανακύκλωσης.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, παρ’ όλο που δεν ικανοποιείται με το πόρισμα, ζητεί όπως αυτό αξιοποιηθεί προκειμένου να γίνει η διερεύνηση των όποιων  ποινικών ευθυνών. Διαφορετικά για ακόμα μία φορά την “νύφη θα την πληρώσει ο φορολογούμενος”.