Η προκήρυξη πρόωρων προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, είναι ένα βήμα στην κατεύθυνση της πλήρους κατάλυσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των θεσμών στην χώρα που κατέχει ένα μέρος της πατρίδας μας.  Μετά τη διεξαγωγή τους, ο Ερντογάν θα είναι και τύποις ελεύθερος να ασκεί τις προσφιλείς του αντιδημοκρατικές τακτικές στο εσωτερικό και επεκτατικές πολιτικές στο εξωτερικό.

Ενόψει των εξελίξεων αυτών, χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να μην επιτρέψει να καταστεί το Κυπριακό ένα προεκλογικό παιχνίδι του Ερντογάν. Η τακτική της όξυνσης των προκλήσεων έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας, εντάσσεται πλέον επίσημα στον προεκλογικό του σχεδιασμό. Μοναδικός τρόπος πραγματικής απόκρουσης αυτών των μεθόδων είναι η σαφής καταδικαστική τοποθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κυπριακή ηγεσία πρέπει να καταστήσει σαφές στην Ευρώπη πως δεν μπορεί να χαϊδεύει άλλο, την Τουρκία, μια δύναμη που απειλεί με αποσταθεροποίηση την περιοχή.