Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών συντάσσεται με την Σχολική Εφορεία στο πολύκροτο θέμα της κατασκευής κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ με την οδό Αγίας Φυλάξεως.

Η πιο πάνω επέμβαση προβλέπει την αποκοπή 65 ώριμων δέντρων κάτι που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Ένα άλλο αρνητικό στοιχείo είναι και ο επηρεασμός του παιγνιδότοπου, μιας όασης μέσα στην τσιμεντούπολη που ζούμε.

Αντί της κατασκευής κυκλικού κόμβου, δυστυχώς δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς άλλες πιο ήπιες λύσεις όπως για παράδειγμα η χρήση έξυπνης φωτοσήμανσης και η κατασκευή λωρίδων διαφυγής (slip roads) οι οποίες ενδεχομένως θα στοιχίσουν λιγότερο, και θα προκαλέσουν λιγότερη ταλαιπωρία στο κοινό, ενώ θα αποτρέψουν την εκρίζωση πολύτιμων δένδρων.

Στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού (ΣΒΑΚ) το οποίο ολοκληρώθηκε μόλις πέρυσι δεν προνοείται η κατασκευή κυκλικού κόμβου στο σημείο αυτό. Σημειώνεται ότι στο ΣΒΑΚ στοχεύεται η μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου και η ταυτόχρονη αύξηση των Εναλλακτικών Μέσων Μεταφοράς (ΕΜΜ) όπως το περπάτημα,  το ποδήλατο και οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Τονίζεται ότι σε κάθε νέο έργο ή ανάπλαση πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα ΕΜΜ και όχι στο αυτοκίνητο. Με λύπη παρατηρούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται ακριβώς το αντίθετο με αποτέλεσμα να μην  δίνουν καθόλου σημασία στα ΕΜΜ ενώ ο στόχος τους παραμένει η υποστήριξη του αυτοκινήτου η οποία αποδεδειγμένα οδηγεί σε αύξηση αντί σε μείωση της κυκλοφορίας.

Η νοοτροπία να εκτελούνται υποδομές οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στο αυτοκίνητο είναι διαχρονική καθότι σε πρόσφατα έργα όπως στην ανάπλαση της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην πρώτη φάση ανάπλασης της οδού Αγίας Φυλάξεως δεν υπήρξε καμιά πρόνοια για ποδηλατόδρομο. Δυστυχώς αυτή η νοοτροπία, ειδικά  με τα σημερινά δεδομένα είναι λανθασμένη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επαναλαμβάνεται και στον κόμβο του Café Paris.