Η Παγκόσμια Μέρα για το Νερό καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1992. Το θέμα για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα νερού είναι «Νερό και Πολιτισμός». Το νερό πέραν από βασικό συστατικό ζωής είναι και στοιχείο πολιτισμού. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τους καλλιτέχνες, επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τελετουργικό πολλών θρησκειών, παραδόσεων και πίστεων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο το νερό κατασπαταλάται τόσο στις πόλεις, όσο και στις αγροτικές περιοχές, ενώ το 18% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ το 40% στερείται εγκαταστάσεων βασικής υγιεινής. Καθημερινά, περίπου 6.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι παιδιά, πεθαίνουν από αίτια που σχετίζονται με το νερό.

Παράλληλα, η αύξηση του πληθυσμού, οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για νερό, ενώ φυσικές ή και ανθρωπογενείς καταστροφές μολύνουν τα αποθέματα νερού και καταστρέφουν εγκαταστάσεις υδροδότησης. Μεγάλη ζήτηση για νερό δημιουργούν οι ανθρώπινες αναπτυξιακές δραστηριότητες, στη βιομηχανία, γεωργία, τουρισμός.

Επίσης, οι κλιματικές αλλαγές και το φαινόμενο του θερμοκηπίου επιδεινώνουν το πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές είτε με τους τυφώνες και τις πλημμύρες, είτε με την λειψυδρία.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλο πρόβλημα έλλειψης νερού και απαιτούνται άμεσες πολιτικές αποφάσεις και βραχυπρόθεσμος αλλά και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός βιώσιμης διαχείρισης του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου.

Δεν επιτρέπεται να πετάμε το επεξεργασμένο νερό των λυμάτων στη θάλασσα, να χάνεται στους σωλήνες το 30% του πόσιμου νερού, να μην καλύπτεται όλο το νησί με συστήματα επεξεργασίας των λυμάτων, να σπαταλιέται το νερό σε ακατάλληλες γεωργικές επιλογές, στα γήπεδα γκολφ στις πισίνες που είναι δίπλα από τη θάλασσα και από την άλλη να τρέχουμε να εισάγουμε νερό από γειτονικές χώρες ή να δημιουργήσουμε στο άψε σβήσε αφαλατώσεις.

Το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στο νησί χρονολογείται και πρέπει να επιλυθεί με βάση τις αρχές της αειφορία.