Η Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων συμμετείχε στη συζήτηση που διεξήχθη στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ούτως ώστε να δίνεται το δικαίωμα στις γυναίκες για τερματισμό ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών. Ως αρχή, χαιρετίζουμε την πρόθεση για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, η εκπρόσωπος της ΓΥΚΟ σημείωσε ότι διαπιστώνεται ένα ουσιώδες κοινωνικό πρόβλημα που αφορά τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. 

Με την τροποποίηση της νομοθεσίας σαφώς η Πολιτεία δίνει μια διέξοδο στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας όσο αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες θα τερματίζεται μια εγκυμοσύνη, όμως δεν δίνει ριζικές λύσεις στο ουσιώδες πρόβλημα που είναι οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.

Η Πολιτεία έχει ευθύνη να δει κατάματα το πρόβλημα και να παρέχει λύσεις που θα προλαβαίνουν τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι πάγιο και έντονο αίτημα μας. 

Το θέτουμε υπό το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναμένουμε ότι η ίδια κοινοβουλευτική επιτροπή που έθεσε το θέμα των αμβλώσεων, θα επιμείνει σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για αντιμετώπιση του προβλήματος επισημαίνοντας το δικαίωμα των παιδιών μας στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΓΥΚΟ