* Του Γιώργου Ηλιάδη

Εν όψει και της έναρξης του νέου κύκλου σπουδών και δεδομένης της ανάγκης που έχει ο τόπος μας αλλά και το παγκόσμιο, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει όλο και πιο πολύ τον πλανήτη μας, δεν μας μένει παρά να στραφούμε στην επιλογή αξιοποίησης των πράσινων επαγγελμάτων, ώστε με την υιοθέτηση ενός ορθολογιστικού μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης, να επέλθει η ομαλή προσαρμογή αυτής της αλλαγής, αφού οι  αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται ανά το παγκόσμιο, είναι δυστυχώς απο ότι φαίνεται, μη αναστρέψιμες.

Μέσω της αξιοποίησης λοιπόν των πράσινων θέσεων εργασίας, εκσυγχρονίζουμε τομείς όπως την εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων, την ορθολογική διαχείριση, την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, τον έλεγχο και δυνητική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ακόμα και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

Σήμερα, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, προσφέρονται σπουδές όλων των ειδικοτήτων που δημιουργούν μια νέα γενιά επιστημόνων και ειδικευμένων τεχνικών που θα μπορούσαν να απορροφηθούν, μέσα από ένα υγιές πολιτικό καθεστώς, που θα θέτει στόχους που βασίζονται πάντα στην αειφόρο ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία.

Έτσι, μέσα από τις ανάγκες του σήμερα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέες γενεές, παρακαταθήκη των προηγούμενων γενεών της  βιομηχανικής επανάστασης, η μόνη ορθή επιλογή είναι πλέον η υιοθέτηση σε εργασιακό καθεστώς, όλων των ειδικοτήτων και εξειδικευμένων επιστημόνων, καλύπτοντας αυτές τις ανάγκες. 

Αυτό ειναι πολυ σημαντικό για τη Κύπρο  που ειναι μια νήσος με ιδιαίτερα προβλήματα και ανάγκες, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει μέσα από ένα αειφόρο στρατηγικό σχεδιασμό που πραγματικά θα στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενω συνάμα θα διατίθενται πράσινες θέσεις εργασίες όλων των ειδικοτήτων. Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως οι ήδη απόφοιτοι περιβαλλοντικών και παρεμφερών σπουδών, κάλλιστα δύναται να απορροφηθούν από την βιομηχανία και αγορά.

Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, όχι μόνο διατίθεται ένας σεβαστός αριθμός πράσινων  θέσεων εργασίας, αλλά συν τω χρόνω βελτιώνουμε τόσο την ποιότητα ζωής των πολιτών της πατρίδας μας αλλά  και την ανάπτυξη της οικονομίας μας, μέσω της πράσινης πολιτικής που θα επηρεάσει θετικά όλους τους τομείς της βιομηχανίας.

Ας αφήσουμε λοιπόν πεπαλαιωμένες πολιτικές που μόνο την καταστροφή φέρνουν σε όλα τα επίπεδα και ας συγκεντρωθούμε στην υλοποίηση των στόχων μας, βασισμένοι στις πραγματικές ανάγκες και δεδομένα των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων μας. Υπάρχει λύση και αυτή είναι η πράσινη ανάπτυξη και η καθιέρωση μιας νέας ολοκληρωμένης πολιτικής,  σε μια νέα τάξη πραγμάτων, γιατί όπως λεει ένα ρητό « Η γη ανήκει στα παιδιά μας», ας την διαφυλάξουμε όσο μπορούμε.

*Δασολόγου – Περιβαλλοντολόγου & Κοινοβουλευτικού Συνεργάτη του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών