Το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε συμπληρωματική σύμβαση με την Helector, ικανοποιώντας βασικά τις απαιτήσεις μιας εταιρείας που βαρύνεται με σοβαρές καταγγελίες διαφθοράς και διαπλοκής, αποτελεί ένα μεγάλο σκάνδαλο από θεσμική, οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά.  Η εταιρεία που κατά παραδοχή των υψηλόβαθμων στελεχών της μοίραζε μίζες σε κρατικούς αξιωματούχους θα ανταμειφθεί με αυτόν τον τρόπο, αφού θα αυξηθεί ταυτόχρονα και το κόστος ανά τόνο σκυβάλων προς διαχείριση.

Το θέμα αυτό είναι πρωτίστως πολιτικό, αφού και πάλι αφήνεται κρίσιμος χρόνος να παρέλθει και μόλις λίγο πριν την επιβολή προστίμου, η νέα σύμβαση με την εν λόγω εταιρεία εμφανίζεται ως μονόδρομος. Τι κι αν οι ελεγκτικές αρχές έχουν εδώ και χρόνια εισηγηθεί άλλες διεξόδους;  Τι κι αν συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως ο τρόπος διαχείρισης από τον Δήμο Πάφου) αποδεικνύουν πως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις; Τι κι αν η Eλεγκτική Yπηρεσία εξακολουθεί να διαφωνεί; Τι κι αν επανέρχεται ένας άκρως αντιπεριβαλλοντικός και πλέον απαγορευμένος τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων (υγειονομική ταφή); Γιατί δεν αξιοποιείται, όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο ο ΟΕΔΑ Πεντακώμου; Γιατί δεν τελειώνει επιτέλους η έρευνα της ειδικής ερευνητικής επιτροπής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας από τον περασμένο Οκτώβριο; Είναι άραγε σύννομη η νέα συμφωνία; Δεν αποτελεί έμμεση, αλλά εντούτοις παράνομη, κρατική ενίσχυση σε μια ιδιωτική (και ύποπτη) επιχείρηση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα θα κληθούν να απαντήσουν οι αρμόδιοι σύντομα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Ελέγχου.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ευθέως διατυπώνουμε τη διαφωνία μας με τη σύναψη της συμφωνίας με την Helector, παρά τις υποδείξεις της ελεγκτικής υπηρεσίας.  Δεν μπορεί μία εταιρεία που λειτουργούσε βάσει χρηματισμού του δημοσίου τομέα, να ανταμείβεται κατ’ αυτό τον τρόπο.