Σύριζα έκοψαν 6 μεγάλες φοινικιές στην παραλία Μακένζυ της Λάρνακας, προκειμένου να επεκταθεί εξέδρα κέντρου διασκέδασης. Στον βωμό του κέρδους θυσιάστηκαν άλλα έξι δέντρα τα οποία δέσποζαν στο σημείο υπερήφανα τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, όπως πληροφορούμαστε.

Το περιστατικό θα καταγγείλει με βδελυγμία το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στο Δήμο Λάρνακας, Τμήμα Δασών, το Τμήμα Περιβάλλοντος και στον Φορέα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταδικάζουμε την απόφαση και αναμένουμε πέραν από τις εξηγήσεις και την πολιτική ή σχεδιασμό αναπλήρωσης του κενού που προκλήθηκε με την εκκοπή των δέντρων αυτών.