Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 08 Οκτωβρίου μεταξύ του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη και αντιπροσωπείας του Κινήματος μαζί με τον υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη και αντιπροσωπεία του υπουργείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατέθεσε έγγραφο με 40 συγκεκριμένες προτάσεις που αποσκοπούν στο συνδυασμό βελτίωσης του περιβάλλοντος μαζί με τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Μερικές από αυτές τις προτάσεις που συζητήθηκαν αφορούν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, ιδιαίτερα των σχολικών και δημόσιων κτηρίων που έχουμε εδώ και 6 χρόνια υποχρέωση με βάση την Οδηγία της ΕΕ κάθε χρόνο να αναβαθμίζουμε ενεργειακά το 3% των κτηρίων των δημόσιων κτηρίων.

Συζητήθηκε επίσης και η συνεταιριστική μέθοδος δημιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων η οποία δίνει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό ατόμων να επωφεληθούν από τα κέρδη.

Συζητήθηκε επίσης σε έκταση και η δημιουργία Πράσινου ταμείου όπου θα καταλήγουν, για παράδειγμα, τα εισοδήματα από τις πωλήσεις των πλαστικών τσαντών και τα €13 εκ. περίπου από την εμπορία ρύπων. Η εισήγηση μας είναι τα λεφτά να τα διαχειρίζεται μια διαχειριστική επιτροπή που θα καθορίζει / ελέγχει τα προγράμματα χρηματοδότησης αλλά και τις πληρωμές.

Παράλληλα συζητήθηκαν μέτρα που αφορούν τις μεταφορές, τις πεζοδρομοποιήσεις και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και την επαναφορά απόσυρσης οχημάτων και ανακύκλωσης των παλαιών αυτοκινήτων με παράλληλη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης συζητήθηκε και η προώθηση μέτρων για υποστήριξη του Τύπου και των καλλιτεχνών.

Μέσα στο πλαίσιο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων συζητήθηκαν και τα θέματα που αφορούν μέτρα για τη διαχείριση αποβλήτων και μέτρα που θα βοηθήσουν τους κατοίκους στις ορεινές περιοχές και τις περιοχές Ακάμα να έχουν εισοδήματα. 

Προτείναμε επίσης τη χρηματοδότηση άνεργων επιστημόνων ώστε μια φορά το χρόνο να γίνεται ακριβής καταγραφή με GPS της Κυπριακής ακτογραμμής ούτως ώστε να υπάρχει έλεγχος και καταγραφή της ακτογραμμής για παραβιάσεις, διαβρώσεις κλπ όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Για να βοηθηθούν βιοτέχνες και άτομα που σκέφτονται να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις, εισηγηθήκαμε την εισαγωγή πολιτικής δημιουργίας συστήματος για μικροδάνεια με στόχο την βοήθεια μικρών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και ατόμων με χαμηλά εισοδήματα.

Πέραν τούτου, η προώθηση της ανακύκλωσης σε μικρές κοινότητες και δημιουργία περισσότερων πράσινων σημείων που θα προωθούν την επαναχρησιμοποίηση ήταν ακόμη ένα από τα θέματα που έχουν συζητηθεί.

Εμείς είμαστε στη διάθεση του υπουργείου για οποιαδήποτε διευκρίνηση κριθεί απαραίτητη όσον αφορά τις εισηγήσεις μας. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι μετά από την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε καθώς μέσα στον προϋπολογισμό αλλά και το ταμείο ανάκαμψης θα περιληφθούν κονδύλια για πράσινη ανάπτυξη.