Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Μανώλη στο Δήμο Στροβόλου έθεσε ευθύς εξ αρχής της θητείας του το ζήτημα των εμφανών κακοτεχνιών που παρουσιάστηκαν στο πάρκο Κισσάβου. Δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν αναλάμβαναν τις ευθύνες που τους αναλογούν επιρρίπτοντας ευθύνες αλλού.

Με μεγάλη μας χαρά πληροφορηθήκαμε πως τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου αποφάσισε να διεκδικήσει από το αρχιτεκτονικό γραφείο την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το πάρκο Κισσάβου στο Στρόβολο λόγω των κακοτεχνιών του εργολάβου.  

Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες τελικά δικαιώθηκε ο κ. Πανίκος Μανώλη για την επιμονή του, ο οποίος ενημέρωνε την ελεγκτική υπηρεσία για την κατάσταση στο πάρκο Κισσάβου και τις ενέργειες του δημοτικού συμβουλίου. Δυστυχώς χρειάστηκε η παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή αφού το Δημοτικό Συμβούλιο προσανατολιζόταν να ξαναπληρώσει τον εργολάβο να επιδιορθώσει το πάρκο.