Η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος συνεδρίασε το Σάββατο 19 Μαρτίου και συζήτησε το θέμα των επερχόμενων προεδρικών εκλογών και τα επόμενα μας βήματα. Έχουν ληφθεί αποφάσεις και θα προχωρήσει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος σε επαφές και αποφάσεις με βάση τις πιο κάτω παραμέτρους:

Στόχος μας θα είναι η οικολογική αλλαγή της διακυβέρνησης. Έχουμε κρίνει τα τελευταία εννιά χρόνια διακυβέρνησης Αναστασιάδη ως τραγικά για το περιβαλλοντικό μέλλον του τόπου κυρίως, αλλά επιπλέον για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην οποία έχει επέλθει το κράτος μας. Η δε επικράτηση της αναξιοκρατίας, της αναξιοπιστίας και της ασυδοσίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη έχει θέσει σε κίνδυνο τόσο την διεθνή μας φήμη όσο και τις πιθανότητες δίκαιης επίλυσης του κυπριακού.

Θα προσεγγίσουμε λοιπόν τις προεδρικές εκλογές με βάση τις προγραμματικές μας θέσεις. Θα επιδιώξουμε συνεργασία με υποψήφιο άτομο του οποίου το πρόγραμμα θα είναι συμβατό με το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων μας, αναγνωρίζοντας ότι δεν αποκλείουμε συνεργασία με κανένα κόμμα, πλην ΕΛΑΜ και ΔΗΣΥ.  Συναντήσεις θα γίνουν με όσους υποψήφιους ή κόμματα επιθυμούν συνεργασία μαζί μας με βάση τις πιο πάνω παραμέτρους.

Θα επιδιώξουμε να στηρίξουμε υποψήφιο άτομο που θα έχει τα εχέγγυα να εκλεγεί και να προωθήσει τις κοινές θέσεις μας όπως θα συμπεριληφθούν στο προεκλογικό του πρόγραμμα για να εξασφαλίσουμε ένα οικονομικά αειφόρο και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον για τον τόπο. Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι να υπαναχωρήσουμε σε κόκκινες γραμμές της πολιτικής μας ιδεολογίας και στόχους απλά για να στηρίξουμε υποψήφιο που θα μπορεί να εκλεγεί.

Αναλόγως των αποτελεσμάτων των αρχικών αυτών επαφών θα διεξαχθεί νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις.