Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών συνεχίζει να στηρίζει την προώθηση Κυπριακών προϊόντων.

Η αγορά ντόπιων προϊόντων στηρίζει την οικονομία του τόπου άρα διατηρεί και ενισχύει τις θέσεις εργασίας του αγροτικού κόσμου.

Επίσης σε συνδυασμό με την εφαρμογή της Μεσογειακής διατροφής στα νοικοκυριά προσφέρει μια υγιεινή διατροφή σε μικρούς και μεγάλους.

Από περιβαλλοντικής άποψης η εντοπιότητα αποτελεί αντίδοτο στις αιτίες που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές αφού οι μεταφορές αυξάνουν τους ρύπους και κατ’ επέκταση προσθέτουν στο ήδη βεβαρημένο φορτίο των θερμοκηπιακών αερίων.

Γι’ αυτό το λόγο πάγια και παγκόσμια θέση των Οικολόγων είναι να προτρέπονται οι καταναλωτές να προτιμούν τα ντόπια προϊόντα.

Η κατανάλωση Κυπριακών προϊόντων αποτελεί φράγμα στην αύξηση της ανεργίας και ταυτόχρονα συμβάλει στην πιο υγιεινή διατροφή και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Υπολογίζοντας τα οφέλη σε σχέση με την τιμή πώλησης τους τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αξίζει να τα προτιμούμε.