Χαμένη στη γραφειοκρατία βρίσκεται η πρόληψη για την ρύπανση του κόλπου της Λεμεσού και κατ’ επέκταση της θάλασσας της Κύπρου.

Το γεγονός ότι παρατηρείται κενό αρμοδιοτήτων από τις διάφορες υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα ρύπανσης της θάλασσας έχει ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα.

Το αίτημα του Δήμου Λεμεσού για την σύσταση ενός ενιαίου φορέα αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης είναι δίκαιο, αλλά θα πρέπει να υλοποιηθεί με γνώμονα το καλό της θάλασσας της Κύπρου και όχι μόνο για τις εντυπώσεις. Συμφωνα με τις πληροφορίες μας απο έρευνα καθηγητών του ΤΕΠΑΚ εντοπίστηκε σοβαρή ρύπανση στον κόλπο της Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται οτι πριν απο λίγους μήνες όταν το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή αποφαςίςτηκε η δημιουργεία αυτής της επιτροπής παρακολουθηςης της ρύπανςης στο κόλπο της Λεμεςού. Θα πρέπει αυτός ο φορέας να έχει επαρκές υπαλληλικό προσωπικό και επιστήμονες για να δημιουργηθεί πράγματι μία μονάδα που θα έχει αποτέλεσμα και θα υπενθυμίζει ενεργά σε όλους ότι ζούμε σε νησί, διότι πολλοί το ξεχνούν…