Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από απαίτηση της Ομάδας των Πρασίνων/Ανεξαρτήτων (Greens/EFA Group) θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ ενάντια στην Κομισιόν για την μη τήρηση των ενωσιακών υποχρεώσεων κρατών-μελών.

Συγκεκριμένα κράτη-μέλη της ΕΕ παραβίασαν το ενωσιακό δίκαιο που αφορά το κράτος δίκαιου και για αυτό το λόγο δεν έπρεπε να λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Φαίνεται πως μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εφαρμόσει το μηχανισμό που διασφαλίζει την αρχή του κράτος δικαίου, παρά τη νομοθετική θεσμοθέτηση της.

Σε δηλώσεις της η Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων κ. Μαρία Κολά αναφέρει πως: «Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών χαιρετίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της νομικής ομάδας να προσφύγει στο Δικαστήριο ενάντια στην Κομισιόν η οποία απέτυχε να «τιμωρήσει» τις χώρες που παραβίασαν το κράτος δικαίου.

Για ακόμη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι παραμένει πιστό στις αρχές του, αλλά και στη σημασία των θεσμών και του κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασισμένη στις αρχές της Δημοκρατίας και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε αυτές οι αρχές να απειλούνται».

Ευελπιστούμε με αυτή την εξέλιξη να διαφυλαχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει το μηχανισμό και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.