Δηλώσεις Προέδρου Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών 

Από το 2016 μαζί με τον Νίκο Κουτσού είχαμε καταθέσει πρόταση νόμου ούτως ώστε ο νόμος περί καταχρηστικών ρητρών να καλύπτει εκτός από τους ιδιώτες καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Διότι σειρά καταχρηστικών ρητρών στραγγάλιζαν και στραγγαλίζουν ακόμα τις μικρές επιχειρήσεις.

Τώρα, 2 χρόνια μετά και μετά την κατάθεση πρόσφατα παρόμοιας πρότασης νόμου του Κωστή Ευσταθίου, επανέρχεται το θέμα με πολλές ελπίδες να διευθετηθεί το θέμα νομοθετικά.  Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε πως επικρατεί η ίδια κατάσταση άρνησης από τις Τράπεζες και τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Εκτιμούμε βεβαίως τη θετική στάση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου κ. Παύλου Ιωάννου. 

Με τον κ. Κωστή Ευσταθίου και τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο σκοπεύουμε να κάνουμε νέα συμπληρωματική και ενοποιημένη πρόταση νόμου για προστασία των μικρών επιχειρήσεων με καθορισμένα κριτήρια και ορισμούς, με βάση παραδείγματα που υπάρχουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρνητικό το γεγονός ότι τέτοια πρόταση νόμου δεν έγινε αποδεκτό να έχει αναδρομική ισχύ και στις ισχύουσες συμβάσεις. Υπήρξε η σαφής απειλή ότι κάτι τέτοιο αν υιοθετηθεί θα οδηγήσει σε ακύρωση του νομού από το συνταγματικό δικαστήριο. 

Επίσης προσπαθήσαμε να μειώσουμε τη δυνατότητα των τραπεζών να διακόπτουν την παροχή πίστωσης (overdraft), χωρίς να γίνει όμως αυτό αποδεκτό. Παρά τις δυσκολίες θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την αύξηση της προστασίας των μικρών επιχειρήσεων απέναντι των καταχρηστικών συμπεριφορών των τραπεζών.