Μετά από τέσσερα χρόνια και ακόμη προσπαθούν να τιμωρήσουν πειθαρχικά τις έξι εργοληπτικές εταιρίες που είναι εμπλεκόμενες κατά δική τους ομολογία στο σκάνδαλο του ΣΑΠΑ. Οι εν λόγω έξι εταιρίες όπως και οι τεχνικοί διευθυντές ακόμη δεν διώχθηκαν ποινικά, λόγω του ότι κατέθεσαν ως μάρτυρες στις ποινικές υποθέσεις εναντίον των εμπλεκομένων.

Όπως προκύπτει με τις τελευταίες εξελίξεις υπάρχει το ενδεχόμενο να μην λογοδοτήσουν ούτε καν πειθαρχικά. Υπενθυμίζεται ότι το συμβούλιο μπορεί να επιβάλει σοβαρές ποινές μέχρι και στέρησης της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος. Η σύνθεση του Συμβούλιου Εργοληπτών ανανεώθηκε μέχρι σήμερα δύο φορές χωρίς να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές , αφού δυστυχώς ακόμη δεν εκδόθηκε απόφαση για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εκδικάζονται.

Ήταν το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών που είχε αναδείξει το θέμα και είχε ζητήσει εξηγήσεις. Ήταν επίσης με δική μας εισήγησή να δεσμευτεί το σχετικό κονδύλι που αφορά τη μισθοδοσία των μελών του συμβουλίου. Δεν ξέρουμε ακόμη πόσο θα περιμένουμε για να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά η επιμονή μας για διαφάνεια και τιμωρία δεν θα σταματήσει εδώ. Έτσι θα συνεχίσουμε, ώστε όλες οι περιπτώσεις να φτάσουν στη δικαιοσύνη.

Στόχος δεν είναι μόνο η τιμωρία των ενόχων, αλλά και η επιστροφή των κλεμμένων πίσω στους φορολογούμενους πολίτες.