Η Ευρώπη ενωμένη, καλείται να λάβει άμεσα μέτρα για αντιμετώπιση της «κορωνοκρίσης» που η πανδημία έφερε μαζί της. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι καλούν την Ένωση να δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη της με την έκδοση ευρωομόλογων. Η κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά και όχι τα μεγάλα και ισχυρά οικονομικά κράτη να την αντιμετωπίσουν με ευκολία ενώ τα μικρά να αφεθούν στο έλεος της κρίσης και να βουλιάξουν σε ένα ακόμη χρέος.

Τα ευρωομόλογα γνωστά και ως «κορωνομόλογα» είναι ουσιαστικά η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου, το οποίο θα είναι χρηματοδοτούμενο από φόρους και θα εκδίδει μακροπρόθεσμα ομόλογα. Στόχος του όλου εγχειρήματος είναι η κοινή ανάληψη χρέους από όλα τα κράτη – μέλη της ευρωζώνης. Αυτό συνεπάγεται και κοινή ευθύνη για την αποπληρωμή του κεφαλαίου, αλλά και των τόκων και με προοπτική να διαμοιραστούν τα χρήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Την αντίθεσή τους ωστόσο για τα ευρωομόλογα, εκφράζουν η Γερμανία και άλλοι «ισχυροί» της ευρωζώνης.

Την Πέμπτη 23 Απριλίου οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν σε τηλεδιάσκεψη για να αποφασιστούν τα επόμενα και τελικά μέτρα της «κορωνοκρίσης». Τα ευρωομόλογα ωστόσο δεν μπήκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι «μεγάλοι» συνεχίζουν να κοιτούν την «πάρτι» τους αγνοώντας επιδεικτικά τα μικρότερα και οικονομικά αδύναμα κράτη.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, στηρίζουμε έμπρακτα την έκδοση των ευρωομολόγων. Πρέπει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί ενωμένα, να αντιμετωπίσουμε την κρίση που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού. Είναι επιτέλους η ώρα η Ενωμένη Ευρώπη να δείξει ότι υπάρχει πραγματικός λόγος για την ύπαρξη της.