Χαράλαμπος Θεοπέμπτου – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

  1. Ξεκίνησε η συζήτηση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου ETIAS κατά το οποίο οι πολίτες τρίτων χωρών που θέλουν να ταξιδέψουν στην ΕΕ και δεν χρειάζονται βίζα να υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για άδεια ταξιδιού για να ταξιδέψουν στο χώρο Σένγκεν. Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά και η έγκριση θα δίδεται αυτόματα ενώ θα καταχωρούνται τα στοιχεία σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα. Το Κίνημα Οικολόγων διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με την πολιτική πτυχή του θέματος και την ένταξη μας στο σύστημα Σένγκεν. Το θέμα έχει προεκτάσεις και στο Κυπριακό. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι προγενέστερες κυβερνήσεις δεν είχαν κρίνει θεμιτή την ένταξη μας στο Σένγκεν. Για αυτό και θα πρέπει η Επιτροπή Εσωτερικών να τύχει ενημέρωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσον αφορά την τεχνική πτυχή του νομοσχεδίου, προνοείται ότι όλες οι υποδομές που θα δημιουργούνται για τη λειτουργία του ETIAS αποτελούν αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Ο κ. Θεοπέμπτου σε παρέμβαση του ζήτησε όπως εισαχθεί διευκρινιστική πρόνοια η οποία να περιορίζει την ανεξέλεγκτη εξουσία που δίδεται στο συγκεκριμένο υφυπουργείο ώστε αυτό να δρα κάτω από την εποπτεία/εξουσιοδότηση ή έστω κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εσωτερικών.
  1. Συζητήθηκε η πρόταση νόμου του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου η οποία θα επιτρέπει την ταχεία πολιτογράφηση αλλοδαπών υπηκόων (σε 3 χρόνια αντί 7 που ισχύει για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς) οι οποίοι θα εργάζονται και ζουν στην Κύπρο σε τομείς όπου απαιτείται υψηλή ειδίκευση σε τομείς υπηρεσιών που θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα άτομα αυτά θα έχουν και δικαίωμα ψήφου σε όλες τις εκλογές στη Δημοκρατία και η παραχώρηση υπηκοοτήτων σε μεγάλους αριθμούς ενέχει τον κίνδυνο της κατάχρησης. Επίσης, σήμερα τα άτομα υψηλής ειδίκευσης προέρχονται στην πλειονότητα τους από 1-2 συγκεκριμένες χώρες. Το Κίνημα Οικολόγων αντικρύζει με σκεπτικισμό την εν λόγω πρωτοβουλία ανησυχώντας για τις πιθανές παρενέργειες που είχαμε με το ΚΕΠ το οποίο προκάλεσε τόσο μεγάλη ζημιά. Είναι για αυτό που ο κ. Θεοπέμπτου, από κοινού με την ανεξάρτητη βουλεύτρια κ. Ατταλίδου υπέβαλαν 2 τροπολογίες που αποσκοπούν στη θέσπιση ασφαλιστικών δικλείδων, στη διαφάνεια για καλύτερη παρακολούθηση της παραχώρησης υπηκοοτήτων. Οι 2 τροπολογίες προνοούν συγκεκριμένα:
  1. Τη θέσπιση πλαφόν 4000 πολιτογραφήσεων για τη συγκεκριμένη μερίδα αλλοδαπών, με δυνατότητα επανεξέτασης του αριθμού. 
  2. Την υποχρέωση για το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού να ενημερώνει τη Βουλή για τον συνολικό αριθμό των πολιτογραφήσεων που παραχωρούνται κάθε έτος καθώς και τον αριθμό των πολιτογραφήσεων σε σχέση με τις χώρες καταγωγής των αιτητών.

Από τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή κανένα κόμμα δεν φαίνεται να στηρίζει τις τροπολογίες αυτές. Η αντιμετώπιση των μελών της Επιτροπής θυμίζει την αντιμετώπιση που είχαν τα μέλη της ίδιας Επιτροπής το 2019 όταν είχαμε θέσει τροπολογίες για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα που εάν είχαν ψηφιστεί οι μισές πολιτογραφήσεις δεν θα κρίνονταν παράνομες.  

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

  1. Συζητήθηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ένταξη μας στο Σύστημα Πληροφοριών Σέγκεν. Τα νομοθετήματα αποστέλλονται αποσπασματικά (άλλο νομοθέτημα στην Επ. Εσωτερικών). Το Κίνημα Οικολόγων αξιώνει όπως η κυβέρνηση ξεκαθαρίσει τις εν γένει προθέσεις της αναφορικά με την ένταξη μας στο Σέγκεν. Ανησυχία είχαν προκαλέσει οι διαφημίσεις ορισμένων επιχειρηματιών για πώληση βίζας Σένγκεν που έτυχαν να εμφανιστούν λίγους μήνες μετά τον τερματισμό του ΚΕΠ, πράγμα που μας δημιουργεί το εύλογο ερώτημα για τις πραγματικές προθέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης για εισαγωγή μας στο Σένγκεν.

Ο κ. Θεοπέμπτου, μέλος της Επιτροπής Νομικών ρώητησε έαν αναφορικά με την καταχώρηση δεδομένων προνοείται η εφαρμογή πρωτοκόλλου (τύπου ISO 9000) για διασφάλιση ορθότητας / ποιότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται. Ρώτησε επίσης ποια η διαδικασία ενημέρωσης πολίτη όταν καταχωρείται πληροφορία που τον αφορά ώστε να μπορέσει να την αμφισβητήσει (από τη στιγμή που του παρέχεται η δυνατότητα βάσει του νομοσχεδίου). Για σκοπούς άσκησης αποτελεσματικής εποπτείας και διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ο κ. Θεοπέμπτου ζήτησε όπως περιληφθεί υποχρέωση για υποβολή εβδομαδιαίας αναφοράς στην οποία να περιγράφεται η κίνηση των καταχωρήσεων στο σύστημα.

  1. Συζητήθηκε πρόταση νόμου του κ. Κουκουμά για να δοθεί το δικαίωμα σε θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας για δωρεάν παροχή νομικής αρωγής. Το Κίνημα Οικολόγων χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή η οποία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των θυμάτων αυτών. Συμμερίζεται πλήρως και την εισήγηση των οργανώσεων που αξιώνουν όπως διαγραφεί η προϋπόθεση της ικανοποίησης κοινωνικοοικονομικών κρητηρίων. Οι επιστημονικές μελέτες αναφέρουν ότι από τη στιγμή που ένα άτομο είναι θύμα βίας, καθίσται ευάλωτο και ως τέτοιο χρειάζεται στήριξης.

Σταύρος Παπαδούρης – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου

Στις 16 Νοεμβρίου συζητήθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής ο έλεγχος καταγγελιών για 32 Κοινοτικά Συμβούλια. Ο βουλευτής του Κινήματος μας Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε πως «Αντιλαμβάνομαι πως έγινε χαλαρή συζήτηση γιατί στο τέλος της ημέρας θα αλλάξουν τα πράγματα λόγο της αλλαγής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακόμη, η Βουλή έχει ευθύνη, ίσως οι νομοθεσίες που έχουμε είναι δύσκολες στην εφαρμογή, έπρεπε να διαβουλευτούμε καλύτερα πριν να τεθούν σε ψήφιση και μετέπειτα σε εφαρμογή. Στεναχωρήθηκα που άκουσα από κάποιους κοινοτάρχες που ανέφεραν πως δεν έχουν την απαιτούμενη ενημέρωση για την τροποποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι ευθύνη του Υπουργείου και καλό θα ήταν να προβεί σε ενημέρωση». Τέλος, ζήτησε ενημέρωση από τον κοινοτάρχη του Αγ. Τύχωνα για το θέμα με τα αναψυκτήρια.

Σταύρος Παπαδούρης – Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, αυτεπάγγελτο θέμα – Κοινοβουλευτική Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Την περασμένη Πέμπτη, στην επιτροπή Μεταφορών συζητήθηκε το αυτεπάγγελτο θέμα «Tα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αστικών ταξί», το οποίο έχουν εγγράψει οι βουλευτές του Κινήματος μας Σταύρος Παπαδούρη και Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνου Μουσιούττα. Τέθηκε ο προβληματισμός για την έκδοση άδειας ταξί που επηρεάζονται από την νομοθεσία του 2019 για ορισμένα αδικήματα. Ο κ. Παπαδούρης επέκτεινε το θέμα και για την ανανέωση άδειας ταξί για τα άτομα που επηρεάζονται και πως θα εφαρμοστεί μέχρι να ψηφιστεί η καινούργια νομοθεσία. Ακόμη, ο κ. Παπαδούρης πρότεινε να εφαρμοστούν στα ταξί πινακίδες σήμανσης για τα αεροδρόμια. Το Υπουργείο απάντησε πως θα περιέχει κάτι παρόμοιο στο νομοσχέδιο που θα έρθει, προβλέπει ότι όποιος κρατά πινακίδα είναι αδειούχος επαγγελματίας και θα τον ελέγχου όταν περιμένει κάποιο στο αεροδρόμιο .

Βίντεο από τοποθετήσεις των Βουλευτών του Κινήματος στην Ολομέλεια της Βουλής, 16 Νοεμβρίου 2023

Τοποθέτηση Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην ολομέλεια της ΒτΑ για τηλεργασία

 

Τοποθέτηση Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην ολομέλεια της ΒτΑ για σχέδια υπηρεσίας

 

Τοποθέτηση Σταύρου Παπαδούρη στην ολομέλεια της ΒτΑ για θέματα διχασμού

 

Τοποθέτηση Σταύρου Παπαδούρη για το ψήφισμα των Οικολόγων για Πολυτεχνείο