Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών (Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας) καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη ρύπανση του ποταμού Οβκού, δυτικά του αεροδρομίου Λευκωσίας στα κοινοτικά όρια Κοκκινοτριμιθιάς, από την ανεξέλεγκτη λειτουργία χοιροστασίων και των συναφών εγκαταστάσεων (φωτογραφίες).

L1110825Α ovkosoct15

Δυστυχώς η πολιτεία όχι μόνο δεν κατάφερε να βάλει φραγμό στην περιβαλλοντική καταστροφή και παρανομία αλλά εν τέλει, εκ των υστέρων, νομιμοποίησε τα παράνομα υποστατικά και λειτουργίες.

Δυστυχώς, η νομιμοποίηση δεν έφερε και τη συμμόρφωση. Όπως φαίνεται συνεχίζεται η ρύπανση και η καταστροφή.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η ρύπανση δεν νομιμοποιείται.