Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε τη σαφή αντίθεσή μας στην παραχώρηση νέου δικαιώματος για λατόμευση στην κοινότητα Ανδρολύκου του Ακάμα. Θεωρούμε απαράδεκτη την επέκταση των λατομευτικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή περιβαλλοντικά ευαίσθητη, γειτνιάζουσα με ζώνη προστασίας του NATURA 2000, ακριβώς δίπλα από σύστημα σπηλαίων που φιλοξενούν πολλά είδη της χλωρίδας και πανίδας μας, συμπεριλαμβανομένων των φρουτονυχτερίδων (νυχτοπάππαροι Rousettus aegyptiacus)[1]

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου γιατί μαθαίνουμε πως επίκειται η παραχώρηση και δεύτερης άδειας λατόμευσης για την ίδια περιοχή. Η κοινότητα της Ανδρολύκου τάσσεται κάθετα ενάντια στην παραχώρηση οποιουδήποτε επιπλέον προνομίου λατόμευσης στην περιοχή, που ήδη έχει υποβαθμιστεί πολλαπλώς από τις πολύχρονες λατομευτικές δραστηριότητες.

Η κοινότητα της Ανδρολύκου διεκδικεί το αυτονόητο και εμείς ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στεκόμαστε δίπλα στο αίτημά τους:  Να αντιμετωπιστεί η κοινότητα ισότιμα με τις άλλες περιοχές του νησιού και να σταματήσει η υποβάθμιση του χωριού, απλά επειδή είναι ευκολότερο για την εκάστοτε κυβέρνηση να παραχωρεί δικαιώματα λατόμευσης επί Τουρκοκυπριακής γης. Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα συμπαρασταθούμε στα δίκαια αιτήματα της κοινότητας Ανδρολύκου με την ελπίδα να μην ληφθούν άλλες καταστροφικές αποφάσεις από μέρους των αρμόδιων.

 

[1] Η Κύπρος αποτελεί την μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που φιλοξενεί πληθυσμούς του είδους Rousettus aegyptiacus, η οποία προστατεύεται σήμερα όπως και όλα τα άλλα είδη νυχτερίδων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ αλλά και από την κυπριακή νομοθεσία (Ο περί προστασίας και διατήρησης της φύσης και της άγριας ζωής νόμος του 2003). Η αιγυπτιακή νυχτερίδα κινδυνεύει όμως πια με εξαφάνιση.