Οι Οικολόγοι ήταν το πρώτο πολιτικό κίνημα που από το 2011 είχε καταθέσει πρόταση νόμου που αφορούσε τις συντάξεις των βουλευτών.

Πολλές αποτυχημένες προσπάθειες έγιναν από τότε χωρίς να λυθεί το ζήτημα αυτό με ολοκληρωμένο και δίκαιο τρόπο.

Σήμερα με πρωτοβουλία της βουλεύτριας κας Χαραλαμπίδου και την υπογραφή του Κινήματος Οικολόγων και άλλων βουλευτών, κατατίθεται στη Βουλή δέσμη προτάσεων νόμου για την ρύθμιση του ζητήματος των πολλαπλών συντάξεων και του ορίου αφυπηρέτησης κρατικών αξιωματούχων, που στηρίζονται σε εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Το Κίνημα Οικολόγων -που είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα που υπογράφει την δέσμη προτάσεων νόμου- διαφωνεί κάθετα με την προσέγγιση του υπουργείου Οικονομικών για το ζήτημα, δηλαδή τα κυβερνητικά νομοσχέδια, η οποία  παρουσιάσθηκε σε συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο κ. Στ. Παπαδούρης -βουλευτής και υποψήφιος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων- δήλωσε ότι “βρισκόμαστε στο σημείο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι πραγματικά έχουν σκοπό να προχωρήσουν με τη διόρθωση των στρεβλώσεων σε ό,τι αφορά τις πολλαπλές συντάξεις και πρόσθεσε πως οι εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή που κατατέθηκαν με τη συνεισφορά της Βουλής είναι οι πιο ρεαλιστικές, επιλύουν το πρόβλημα και δεν φαίνεται να δημιουργούν οποιοδήποτε συνταγματικό κώλυμα”.

Η κατάθεση  των προτάσεων νόμου που υιοθετούν τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ας θεωρηθεί και ως ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση σε ότι αφορά στο θέμα των απειλών για παύση του Γενικού Ελεγκτή.