Αυτή την δύσκολη περίοδο που όλοι μας διανύουμε, επιδεικνύοντας κοινωνική υπευθυνότητα ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κάποιοι δυστυχώς βρήκαν ευκαιρία για να κερδοσκοπήσουν.

Σύμφωνα με επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων, προς τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργο Περδίκη, αναφέρεται πως ένας σημαντικός αριθμός τραπεζικών ενώ βρίσκονται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού έχουν υποχρεωθεί να παραμείνουν στις εργασίες τους κανονικά. Συγκεκριμένα περιπτώσεις όπως προβλήματα υγείας ή  ηλικίας, αυτοπεριορισμού, ή ειδικής άδειας για φροντίδα των παιδιών όπως καθορίστηκαν και από το Υπουργείο Υγείας, δυστυχώς δεν τηρούνται από κάποιους εργοδότες των τραπεζών.

Η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει όπως οι ευάλωτες ομάδες για την περίοδο που θα παραμείνουν υποχρεωτικά στο σπίτι η άδεια τους θα τύχει χειρισμού ως άδεια ασθενείας. Νοουμένου και με βάση τα πιο πάνω δεδομένα οι πλείστες διοικήσεις τραπεζών δεν έχουν ακόμα αποφασίσει για τα μέτρα χειρισμού των συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων  όποτε υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην καταβάλουν τον μισθό των υπαλλήλων που έχουν εξαναγκαστεί σε υποχρεωτική άδεια λόγω πανδημίας του κορωνοϊού. Σε μια τέτοια περίπτωση – σύμφωνα με την επιστολή του κ. Παναγιώτου – οι διευθύνσεις των τραπεζών στοχεύουν να έχουν «κέρδος» μέχρι και 5.5 εκατ.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε απαράδεκτη οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης υπαλλήλων ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη περίοδο που περνά η χώρα μας.

Γι’ αυτό και ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών απέστειλε επιστολή προς τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας αλλά και στην Υπουργό Εργασίας για το εν λόγω ζήτημα. Με τη σειρά μας εμείς στηρίζουμε τα δικαιώματα των τραπεζικών υπαλλήλων και ευελπιστούμε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη – άδικη ενέργεια. Αναμένουμε την θετική ανταπόκριση και από τους αρμόδιους φορείς.