Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Περδίκης θα έχει αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου η ώρα 10:00 π.μ. συνάντηση με τον αναπληρωτή Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων κ. Ανδρέα Μανώλη.

Στη συνάντηση θα συζητηθεί το πρόβλημα των γεωτρήσεων και της οικονομικής επιβίωσης του αρδευτικού της κοινότητας Κάμπου.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάμπου διαμαρτύρεται για την ανεξέλεγκτη παραχώρηση αδειών για ανόρυξη γεωτρήσεων για αρδευτικούς σκοπούς, σε περιοχές που καλύπτονται από το αρδευτικό σύστημα της κοινότητας. Οι αρμόδιοι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων φαίνεται να μην έλαβαν υπόψη ότι πολύ κοντά στις γεωτρήσεις για τις οποίες έδωσαν άδεια, υπήρχαν πηγές που τροφοδοτούν το ρυάκι που διέρχεται από τη γραφική πλατεία του χωριού καθώς επίσης και γεώτρηση ύδρευσης του χωριού. Η αδυναμία άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω του απομακρυσμένου της κοινότητας επιτρέπει την ανεξέλεγκτη και πέραν των αδειοδοτημένων ορίων άντληση νερού από τις γεωτρήσεις. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να στερέψουν οι πηγές και να κινδυνεύει να σταματήσει η ροή του νερού του ρυακιού της γραφικής πλατείας ενώ είναι ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις στην εικόνα του χωριού και το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν στους επισκέπτες. Δημιουργείται πρόβλημα στις γεωτρήσεις ύδρευσης ενώ επιδεινώνεται το πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας του αρδευτικού τμήματος, αφού οι γεωργοί δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις του λόγω ικανοποίησης της ανάγκης τους από τις γεωτρήσεις. Το νερό βρίσκεται μέσα στον υδατοφράκτη και δεν διανέμεται διότι όλο και πιο λίγοι το ζητούν για άρδευση λόγω των γεωτρήσεων.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και θα παραστούν μέλη του κοινοτικού συμβουλίου.