Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών αντιμετωπίζει με έντονο προβληματισμό και ανησυχία τα δημοσιεύματα που φέρουν την Αρχιεπισκοπή και το Πανεπιστήμιο Κύπρου να έχουν συμφωνήσει και προωθούν την ανέγερση διώροφου κτηρίου στο χώρο των ανοικτών γηπέδων του διατηρητέου κτηρίου του σχολείου Φανερωμένης.

Φαίνεται ότι για άλλη μια φορά εφαρμόστηκε στη Κύπρο η αρχή «μπροστά η άμαξα και πίσω τα άλογα».

Η απόφαση για κλείσιμο του σχολείου Φανερωμένης και η παραχώρηση του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου φαίνεται ότι δεν είχε λάβει υπόψη της τις κτιριακές πραγματικότητες και δυνατότητες του διατηρητέου κτηρίου. Εκ των υστέρων -και αφού πέρασαν δύο χρόνια με το κτήριο ερμητικά κλειστό- αποφασίστηκε ότι απαιτείται η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και συνεπώς η ανάγκη για νέο κτήριο. Για πόσο καιρό ακόμα το κτήριο θα παραμένει κλειστό;

Η απόφαση να καταστραφεί ένας χώρος άθλησης για τα λιγοστά παιδιά της περιοχής και για τους φοιτητές που αναμένεται-σύμφωνα με τους σχεδιασμούς- να κατακλύσουν την περιοχή, είναι προβληματική και πρέπει να επανεξεταστεί.

Εάν υπάρχει ανάγκη για περισσότερους χώρους διδασκαλίας η λύση μπορούσε να ήταν η αγορά, επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση των κτηρίων της περιοχής (κάποια από αυτά είναι ήδη ιδιοκτησίας της Εκκλησίας).

Είναι σχήμα οξύμωρο να κτίζονται νέες οικοδομές-με αναγκαστικά νέα αρχιτεκτονική- την ίδια ώρα που στην ίδια περιοχή δεκάδες άλλα διατηρητέα ή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κτήρια λιώνουν κυριολεκτικά με την πάροδο του χρόνου.

Και ενώ η Αρχιεπισκοπή και το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάνουν αυτούς τους σχεδιασμούς το κτήριο παραμένει κλειστό και το ενοίκιο πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό (μέσω του προϋπολογισμού του Πανεπιστήμιου Κύπρου).

Μήπως πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και η Ελεγκτική Υπηρεσία;