Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με αντιπροσωπεία και στελέχη του θα συμμετέχει σε ακόμη μια εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της διάκρισης των υπαξιωματικών γυναικών της Εθνικής Φρουράς, το Σάββατο 09 Απριλίου ώρα 11:30 πμ έξω από το Υπουργείο Άμυνας.

Για άλλη μια φορά στηρίζουμε και βρισκόμαστε στο πλευρό των γυναικών υπαξιωματικών στο δίκαιο αίτημα τους για ισότιμη μεταχείριση από την Εθνική Φρουρά. Δυστυχώς το Υπουργείο Άμυνας παρόλο που επιμένει πως έχει επιλύσει όλα τα θέματα ανισότητας, εντούτοις παρατηρούμε πως η άνιση μεταχείριση των δύο φύλων παραμένει, σύμφωνα και με την έκθεση της Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσο και με βάση των εν εξελίξει δικαστικών διαδικασιών εναντίον του Υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με  την έκθεση της επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επί του θέματος, διαφαίνεται πως οι γυναίκες μόνιμες Υπαξιωματικοί, που διετέλεσαν Εθελόντριες Υπαξιωματικοί της 5ης, 6ης και 7ης σειράς, υπήρξαν θύματα απαγορευμένης διάκρισης με βάση το φύλο στην εργασία. Ενώ οι άνδρες εθελοντές Υπαξιωματικοί που προσλήφθηκαν την ίδια χρονική περίοδο με τις γυναίκες εθελόντριες Υπαξιωματικοί της 5ης, 6ης και 7ης σειράς, δηλαδή τα έτη 1993, 1995 και 1997 και παρόλο που είχαν τα ίδια προσόντα και αρχαιότητα, μονιμοποιήθηκαν κατά 12 – 13 χρόνια νωρίτερα από αυτές.

Καλούμε το ευρύ κοινό να στηρίξει την προσπάθεια αυτή και να συμμετάσχει στην συγκεκριμένη διαμαρτυρία.