Η γνωμάτευση των διεθνών νομικών Lowe και Pellet για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διάσκεψη της Γενεύης, που δημοσιεύει η εφημερίδα «Σημερινή», εκθέτει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη σε ότι αφορά την εισήγηση των εμπειρογνωμόνων για το “without prejudice”(δήλωση άνευ βλάβης).

Πρόκειται για το έγγραφο, που ο πρόεδρος του Κινήματος, κ. Γιώργος Περδίκης ζήτησε επιτακτικά στο Εθνικό Συμβούλιο της 5ης Ιανουαρίου και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με διάφορα προσχήματα αρνήθηκε να δώσει, ούτε καν για μια πρώτη ανάγνωση. Σήμερα αποκαλύπτεται ο λόγος, που δεν είναι άλλος από τη συγκεκριμένη εισήγηση των νομικών την οποία απέκρυψε επιμελώς ο Πρόεδρος Αναστασιάδης από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.

Μάλιστα με τη δικαιολογία της διαρροής δε δόθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς και τώρα το βλέπουμε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσω διαρροής, για την οποία μόνοι υπεύθυνοι μπορούν να θεωρηθούν οι συνεργάτες του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επέλεξε εσκεμμένα να παραπληροφορήσει το Εθνικό Συμβούλιο και να αρνηθεί να προβεί σε δήλωση “without prejudice”, ακόμα και όταν ο κ. Περδίκης – έχοντας ανεπίσημη ενημέρωση – έθεσε το θέμα σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου με τον κ. Μαυρογιάννη.

Γιατί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ενώ του είχαν υποδείξει ότι θα ήταν απαραίτητο και επαρκές μέτρο προστασίας να προέβαινε σε δήλωση ότι «η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διάσκεψη για τη διερεύνηση πρακτικών λύσεων στο πρόβλημα που συζητεί γίνεται άνευ βλάβης (without prejudice) στη γνωστή θέση ότι η συνθήκη του 1960 για τις εγγυήσεις είναι άκυρη» εκείνος την απέρριψε και προχώρησε χωρίς αυτήν;

Έχουμε την ισχυρή άποψη ότι προκύπτει σοβαρό θεσμικό ζήτημα παραπληροφόρησης των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος Αναστασίαδης οφείλει εξάλλου να εξηγήσει γιατί δεν εφάρμοσε την προτροπή των νομικών συμβούλων για κατάθεση δήλωσης “άνευ βλάβης”.