Με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κρούουμε για ακόμη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου καθώς η εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου του Ακάμα δεν αποτελεί ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 ή της Χερσονήσου του Ακάμα γενικότερα.

Εδώ και καιρό επαναλαμβάνουμε πως η καθυστέρηση δεκαετιών στην εφαρμογή ενός ουσιαστικού σχεδίου προστασίας για την Χερσόνησο του Ακάμα έχει ως άμεσο συνεπακόλουθο τη συνεχή σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος του Ακάμα, αλλά και τη δικαιολογημένη αντίδραση των κοινοτήτων. Μια καθυστέρηση που διάφορα συμφέροντα καλλιεργούν και αρέσκονται στην ύπαρξη της ούτως ώστε να μετατοπίσουν τις ευθύνες για μη ανάληψη δράσης στους περιβαλλοντιστές και στο Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Η περιοχή πρέπει επιτέλους να προστατευτεί και αυτό είναι αίτημα όλων των Κυπρίων. Προς αυτή την κατεύθυνση εμείς προτείνουμε:

  • Να υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική απόφαση που να αποκλείει την τουριστική ανάπτυξη στις πιο ευαίσθητες παραλιακές περιοχές του Ακάμα, όπως της Τοξεύτρας, Λάρας και Φοντάνα Αμορόζας. Με τον τρόπο αυτό θα αφαιρεθούν οι πιέσεις και τα προσχήματα που εμποδίζουν την εξεύρεση συναινετικής λύσης με την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής.
  • Η εφαρμογή του σχεδίου θα πρέπει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, νέα κίνητρα για εγκατάσταση νέων ζευγαριών στην περιοχή, την οικονομική τους δραστηριοποίηση και αναζωογόνηση των κοινοτήτων της χερσονήσου.
  • Να θεσπιστεί διαχειριστική επιτροπή με εμπλοκή όλων των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών και φορέων για την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης και να φροντίσουν για την μακροχρόνια αειφορία και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
  • Να προβληθεί η περιοχή ως ένας εναλλακτικός προορισμός για τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί, όχι μόνο για να επωφεληθούν οι ίδιοι οι κάτοικοι, αλλά και για να μπορεί και η Κύπρος να περηφανεύεται ότι μπορεί να προσφέρει πολλές, ουσιαστικές και εναλλακτικές επιλογές στους επισκέπτες της.

Η τμηματική προσέγγιση στο θέμα Ακάμα και ο αποκλεισμός των δημοτικών ορίων της Πέγειας από το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα είναι μια πολύ λανθασμένη κίνηση και διαφαίνονται τα προβλήματα τώρα που γίνεται εις βάθος μελέτη και λαμβάνονται υπόψη οι ενστάσεις των εμπλεκόμενων τμημάτων και οργανώσεων.

Επαναλαμβάνουμε πως πρέπει άμεσα να τεθεί σε ισχύ διαχειριστικό σχέδιο για την περιοχή προστασίας της φύσης ΝΑΤΟΥΡΑ 2000, που να προνοεί τις απαραίτητες υποδομές για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής αλλά να μην επηρεάζει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον, και η εκπόνηση του όποιου Τοπικού Σχεδίου πρέπει να βασίζεται στις πρόνοιες ακριβώς αυτού του σχεδίου.