Η απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη στο αν προτίθεται να προωθήσει το αίτημα της διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης “Compassion in World Farming” στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε

να σταματήσουν οι εξαγωγές ζώων για πάχυνση και σφαγή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον να τεθούν σοβαροί περιορισμοί και έλεγχοι για αυτές τις περιπτώσεις, ήταν ότι σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τους Ευρωπαίους ομολόγους του, με σκοπό να ανταλλάξει απόψεις σε σχέση με τη δυνατότητα επιβολής επιπρόσθετων ρυθμίσεων ή αποτελεσματικότερων ελέγχων.

Το Κίνημα Οικολόγων περιβαλλοντιστών υπενθυμίζει ότι το 2014 εξήχθησαν πάνω από δύο εκατομμύρια ζώα στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, από τα οποία το ένα εκατομμύριο σε εμπόλεμες ζώνες. Η μεταφορά των ζώων γίνεται σε άθλιες συνθήκες και η διαδρομή μέχρι τον προορισμό τους φτάνει τα 4000-5000 χμ. Η ταλαιπωρία, οι άσχημες συνθήκες και η απάνθρωπη μεταχείριση καταλήγουν σε έναν επώδυνο θάνατο.