Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως έκθεση αναφορικά με τους χειρισμούς του Υπουργείου Παιδείας, για τα ειδικά σχολεία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Επίτροπος στην έκθεσή της, δεν ακολουθήθηκε πλάνο επανανοίγματος των σχολείων σε σχέση με τους μαθητές και μαθήτριες με αναπηρίες, ενώ τονίζει πως «τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν υποστεί δυσμενή διάκριση και παραβίαση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν τόσο από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες».

Η κ. Λοττίδου, μιλά ξεκάθαρα για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης. Ακόμη αναφέρεται πως πολλά από αυτά τα παιδιά δεν ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και πως το Υπουργείο Παιδείας αυθαίρετα και απόλυτα, τα ενέταξε σε αυτές.

Η Επίτροπος Διοικήσεως καλεί το Υπουργείο – όπως ζητήσαμε ήδη και ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών – όπως επανεξετάσει άμεσα την απόφασή του και λάβει μέτρα τα οποία θα περιλαμβάνουν ευνοϊκότερη μεταχείριση στα παιδιά με αναπηρίες και τα οποία θα διασφαλίζουν, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, την πρόσβαση όλων των μαθητριών και μαθητών στα σχολεία, χωρίς καμία διάκριση.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρόμοια τοποθέτηση είχε και το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επαναλαμβάνουμε πως κατανοούμε την λεπτότητα και προσοχή που πρέπει να διέπει αυτό το ζήτημα. Πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για την επανένταξη αυτών των παιδιών στην κοινωνία και στο σχολικό τους περιβάλλον, με πρώτιστο πάντα γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία τους. Αυτά τα παιδιά δεν είναι «παιδιά ενός κατώτερου Θεού».